EDUKACIJA

U cilju zaštite čistog sporta, zaštite zdravlja sportista i njihovog integriteta, edukacija ima esencijalnu ulogu. Preventivni značaj edukacije u odnosu na kažnjavanje nakon kršenja antidoping pravila je nesumnjiv. Etička komponenta antidoping aktivnosti čini edukativne aktivnosti još značajnijim. Ciljne grupe mogu biti predstavnici sportskih saveza, sportisti {međunarodnog i nacionalnog nivoa}, sportisti RTG, članovi pratećih medicinskih timova, doping kontrolori, studenti, učenici osnovnih i srednjih škola, predstavnici medija, i mnogi drugi, kojima se kroz edukativne aktivnosti približava značaj antidopinga.

Postoji mnogo načina edukacije, osim klasičnih predavanja – možemo se i sami edukovati, koristeći relevantne antidoping internet stranice, e-learning opcije, aplikacije na mobilnim telefonima.