Izuzeća u terapijske svrhe

Izuzeća u terapijske svrhe (TUE) dozvoljavaju sportistima i sportistkinjama korišćenja pojedinih supstanci i/ili metoda sa Liste zabranjenih sredstava za tekuću godinu, u cilјu liječenja određenih bolesti i medicinskih stanja.

Upotreba zabranjenih supstanci i/ili metoda koje se nalaze na Listi zabranjenih sredstava, odnosno izuzeće u terapijske svrhe (TUE), može se odobriti u slučaju kada za to postoji jasna i nužna medicinska potreba (indikacija).

Izuzeća u terapijske svrhe su regulisana Međunarodnim standardom za terapijska izuzeća.

Odobravanje TUE vrši se u skladu sa Međunarodnim standardom za izuzeća u terapijske svrhe WADA-e, Antidoping pravilima Crne Gore, Pravilnikom o terapijskim izuzećima Komisije, kao i Listom zabranjenih doping sredstava.

Podnošenje zahtjeva za terapijskim izuzećem se vrši putem Obrasca za terapijska izuzeća.

 

Za sportiste_TUE proces

TUE_obrazac za prijavu