DOPING KONTROLA

Doping kontrole sportista na prisustvo supstanci koje su zabranjene zbog svojih osobina da pojačavaju sportske performanse na neetički način, narušavajući fer-plej i integritet sporta, predstavljaju način promocije čistog sporta i takmičarskog duha. Doping kontrole se mogu sprovoditi na takmičenju, kao i van takmičenja. Postupak doping kontrole je precizno regulisan. Određeni sportisti moraju da navode svoje podatke o lokaciji, kako bi bili dostupni za doping kontrole van takmičenja.

Aktivni dio borbe protiv dopinga predstavlja doping kontrolor. Doping kontrolor ima vitalnu ulogu tokom doping kontrole i procesa prikupljanja uzorka sportiste. U cilju dobrog i konzistentnog kvaliteta rada, potrebna je sistematična obuka kontrolora i pratioca, uz akreditaciju, prateći WADA Međunarodni standard za testiranje i istrage. Doping kontrolori su izuzetno važni za zaštitu prava svakog sportiste da se takmiči u sportu oslobođenom dopinga.    

Antidoping pravila predstavljena su u WADA Kodeksu, i kao takva prihvaćena i u Crnoj Gori. WADA Kodeks osigurava da su svi sportisti posmatrani kroz ista pravila i standarde tokom testiranja u cilju harmonizacije procesa između antidoping organizacija širom svijeta.


Vaterpolo svjetski kup, Podgorica 2023. – oznaka doping stanice

11. 3. 2023. – Vaterpolo svjetski kup, Podgorica 2023. – oznaka doping stanice