Komisija za antidoping

Poštovani posjetioci, dobrodošli na internet stranicu Komisije za antidoping Crne Gore!

Komisija za antidoping je osnovana u skladu sa Zakonom o sportu kao nezavisna organizacija sa ciljem da sistematski prati i koordiniše aktivnosti, te predlaže i sprovodi mjere protiv dopinga u sportu. Komisija se stara o primjeni konvencija i kodeksa Svjetske antidoping agencije {WADA}, kao i međunarodnih standarda i pravila u oblasti antidopinga.

Na ovoj stranici ćete pronaći potrebne informacije o važnim segmentima antidoping aktivnosti, kao i usmjerenja ka relevantnim korisnim stranicama.

vijesti

Poslednje aktuelnosti
Saopštenje, posjeta Beču

Rezultati dobri, ali potrebne izmjene zakona u oblasti antidopinga

Komisija za an...

KONFERENCIJA „ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI, ISHRANE I REHABILITACIJE NA PSIHO-FIZIČKO ZDRAVLJE SPORTISTA I REKREATIVACA, POTENCIJAL ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA – ARIST”

Konferencija pod nazivom „Značaj fizičke aktivnosti, ishrane i rehabilitacije na psiho-fizi...

19 Apr
Crna Gora obilježava Dan čistog sporta

Crna Gora obilježava Dan čistog sporta u OŠ “Pavle Rovinski” u Podgorici.

Svjetska antidoping agencija od 2014. godine obilježava Play True Day – Dan čistog sporta i...