REGISTROVANA TEST GRUPA

Registrovana test grupa se osniva radi planiranja i sprovođenja doping kontrole van takmičenja i preventivnog djelovanja,  uzimajući u obzir procjenu rizika i tzv. inteligentno testiranje. RTG se sastoji od sportista najvišeg ranga, koji će biti testirani u okviru planiranog rasporeda testiranja, i koji su obavezni da u ADAMS unose podatke o lokaciji. Sportisti se, osim u nacionalnoj RTG mogu  nalaziti i u RTG svog međunarodnog saveza u određenom sportu.

U skladu sa WADA Međunarodnim standardom za testiranje i istrage, svaki sportista iz nacionalne RTG je dužan da kroz ADAMS unosi obavještenje o svojoj lokaciji svaka tri mjeseca, da ažurira te informacije po potrebi tako da budu tačne i potpune u svakom trenutku, i da bude dostupan za testiranje na navedenoj lokaciji.