U skladu sa članom 102 Zakona o sportu, Komisija za antidoping:

  • obezbjeđuje usklađenost antidoping pravila s odredbama Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu, Svjetskog kodeksa protiv dopinga i njegovih Međunarodnih standarda;
  • priprema i odobrava godišnji plan analize doping kontrole i vodi registre sportista koji se testiraju;
  • obezbjeđuje prikupljanje uzoraka dobijenih od sportista tokom doping kontrola za vrijeme sportskih takmičenja i van održavanja sportskih takmičenja i obezbjeđuje dalje analize samo u akreditovanim laboratorijama od strane Svjetske antidoping agencije (u daljem tekstu: WADA);
  • sprovodi ispitivanje i istragu kršenja antidoping pravila, Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu, Svjetskog kodeksa protiv dopinga i njegovih Međunarodnih standarda, odlučuje o tvrdnjama o povredi antidoping pravila i daljem gonjenju;
  • izriče mjere sportistima i drugim licima u skladu sa Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, Evropskom konvencije protiv dopingovanja u sportu, Svjetskim kodeksa protiv dopinga i njegovim Međunarodnim standardima;
  • sprovodi obrazovne i istraživačke mjere u oblasti borbe protiv dopinga;
  • radi sprovođenja odredbi Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopingovanja u sportu, Svjetskog kodeksa protiv dopinga i njegovih Međunarodnih standarda, obrađuje lične podatke, uključujući zdravstvene podatke sportista, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti;
  • preduzima i druge mjere utvrđene Međunarodnom konvencijom protiv dopinga u sportu, Evropskom konvencijom protiv dopingovanja u sportu, Svjetskim kodeksom protiv dopinga i njegovih Međunarodnih standarda i antidoping pravilima koje donosi.