WADA antidoping platforma za e-učenje

Pokrenuta u januaru 2018. godine, WADA antidoping platforma za e-učenje (ADEL/Anti-Doping eLearning Platform) podržava antidoping zajednicu širom svijeta tako što pruža obrazovna rješenja za sportiste, njihovo osoblje za podršku i druge zainteresovane. ADEL je postao centralno središte za WADA e-učenje, uključujući Program podrške implementaciji kodeksa, koji je WADA razvila da pomogne antidoping organizacijama u primjeni Svjetskog antidoping kodeksa iz 2021. i Međunarodnih standarda koji su stupili na snagu 1. januara 2021.

U 2020. godini, WADA je pokrenula razvoj nove i poboljšane ADEL platforme koja će još bolje odgovarati potrebama zainteresovanih. Nova ADEL platforma ima modernizovan izgled sa poboljšanim vizuelnim prikazima, uključujući dizajne/fontove pojačane pristupačnosti koji su univerzalniji i olakšavaju korišćenje svima koji žele da nauče više o čistom sportu. 

Zajedno sa novim dizajnom i funkcionalnostima, platforma je preimenovana u Antidoping obrazovanje i učenje (ADEL/Anti-Doping Education and Learning), što bolje odražava njenu misiju da postane prvo obrazovno rješenje za sve sportiste, trenere, medicinsko osoblje i druge zainteresovane. 

ADEL platforma je personalizovana za različite korisnike. Neke od prednosti su: opcija mobilne aplikacije koja omogućava korisnicima da uče bilo gdje; kursevi dostupni za obuku i off-line; programi edukacije nacionalnih antidoping organizacija; personalizovani planovi učenja; centar za pitanja i odgovore; resursni centar za sav obrazovni materijal; dostupna služba za podršku.

https://adel.wada-ama.org/learn