Komisija za antidoping - Ministar sporta i mladih

Aktivnosti Komisije – 2022. godina

Tokom prijema kod ministra sporta i mladih Vasilija Laloševića 19. 10. 2022., predsjednik Savjeta Komisije za antidoping dr Aleksandar Kujović i novoizabrana direktorica dr Olivera Prodanović su se zahvalili na podršci koju od samog početka imaju od Ministarstva sporta i mladih, što će omogućiti budući uspješan zajednički rad na poštovanju međunarodnih i nacionalnih propisa iz oblasti antidopinga.

Dnevni list – DAN

Portal – Gradski


Direktorica Komisije za antidoping dr Olivera Prodanović je kao član Radne grupe za izradu Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sportu prisustvovala prvom sastanku, u Sali Univerzitetskog sportskog centra, 28. 10. 2022.

Portal – Gradski


U UNESCO je 31. 10. 2022. poslat Korektivni plan zbog neusklađenosti, u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih, kao jedan od izuzetno važnih koraka za status Crne Gore u odnosu na ispunjavanje međunarodnih zahtjeva usklađivanja u oblasti antidopinga.

Olivera Prodanović - direktorica Komisije za antidoping Crne Gore

Imenovanje direktorice Komisije za antidoping

Savjet Komisije za antidoping, kao organ Komisije za antidoping, ima tri člana, od kojih jednog imenuje Crnogorski olimpijski komitet (dr Aleksandar Radović), jednog Paraolimpijski komitet Crne Gore (dr Aleksandar Kujović), i jednog Savjet za sport (Jovanka Radičević), u skladu sa članom 103 Zakona o sportu („Službeni list CG“, br. 44/18 i 123/21), što je Ministarstvo sporta i mladih konstatovalo 25. 5. 2022.

Direktorica Komisije za antidoping, dr Olivera Prodanović, izabrana je Odlukom Savjeta Komisije za antidoping od 5. 10. 2022., nakon zaključenog javnog konkursa od 12. 9. 2022., te imenovana Odlukom Savjeta Komisije za antidoping od 14. 10. 2022.

Dnevni list – Agencija MINA

Komisija za antidoping Crne Gore

Komisija za antidoping

Komisija za antidoping je osnovana Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici od 31. 3. 2022. godine, u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, br. 44/18 i 123/21). Cilj je da se u oblasti antidopinga u Crnoj Gori postave standardi koji odgovaraju evropskim i svjetskim standardima, da se sportistima omoguće fer uslovi za razvoj, napredak i konkurentnost, da kao nacionalno regulatorno tijelo na visokostručan i odgovoran način omogući sprovođenje antidoping aktivnosti kroz cijeli opseg nadležnosti, zajedno sa drugim institucijama Crne Gore, štiteći zdravlje i integritet sportista, u skladu sa preporukama i zahtjevima Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopinga u sportu, Svjetskog antidoping kodeksa.

 

Svjetska antidoping agencija (WADA) objavila je Listu zabranjenih supstanci i metoda za 2022. godinu!

Agencija poziva sportiste, struku i sve stejkholdere da se upoznaju sa značajnim izmjenama u vezi sa upotrebom salbutamola i glukokortikoida koji se primjenjuju u obliku injekcije! Lista zabranjenih supstanci i metoda stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

Napominjemo da je Lista jedan od osam međunarodnih standarda obaveznih za sve potpisnike Svjetskog antidoping kodeksa (Kodeksa), a koja određuje koje su supstance i metode zabranjeni i van takmičenja i koje su supstance zabranjene u određenim sportovima.

 

List, summary od major modifications and explanatory notes

Prohibited List 2022