Komisija za antidoping

Komisija za antidoping Crne Gore

Komisija za antidoping je osnovana Odlukom Vlade Crne Gore na sjednici od 31. 3. 2022. godine, u skladu sa Zakonom o sportu („Službeni list CG“, br. 44/18 i 123/21). Cilj je da se u oblasti antidopinga u Crnoj Gori postave standardi koji odgovaraju evropskim i svjetskim standardima, da se sportistima omoguće fer uslovi za razvoj, napredak i konkurentnost, da kao nacionalno regulatorno tijelo na visokostručan i odgovoran način omogući sprovođenje antidoping aktivnosti kroz cijeli opseg nadležnosti, zajedno sa drugim institucijama Crne Gore, štiteći zdravlje i integritet sportista, u skladu sa preporukama i zahtjevima Međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu, Evropske konvencije protiv dopinga u sportu, Svjetskog antidoping kodeksa.