Svjetska antidoping agencija (WADA) objavila je Listu zabranjenih supstanci i metoda za 2022. godinu!

Agencija poziva sportiste, struku i sve stejkholdere da se upoznaju sa značajnim izmjenama u vezi sa upotrebom salbutamola i glukokortikoida koji se primjenjuju u obliku injekcije! Lista zabranjenih supstanci i metoda stupa na snagu 1. januara 2022. godine.

Napominjemo da je Lista jedan od osam međunarodnih standarda obaveznih za sve potpisnike Svjetskog antidoping kodeksa (Kodeksa), a koja određuje koje su supstance i metode zabranjeni i van takmičenja i koje su supstance zabranjene u određenim sportovima.

 

List, summary od major modifications and explanatory notes

Prohibited List 2022