Sprovođenje antidoping politike

U cilju implementacije zahtjeva člana 9. Antidoping konvencije, Savjet Evrope je razvio Antidoping upitnik: Sprovođenje antidoping politike. Ovaj godišnji upitnik je popunjen i dostavljen na reviziju 31. 8. 2023., kao još jedan od neophodnih uslova za usklađenost sa međunarodno prihvaćenim antidoping vrijednostima.