Saopštenje, posjeta Beču

Rezultati dobri, ali potrebne izmjene zakona u oblasti antidopinga

Komisija za antidoping postigla je odlične rezultate u svom dosadašnjem radu, međutim, kako bi se nastavilo dalje usklađivanje sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, neophodne su izmjene relevantnih zakona, ocijenjeno je tokom sastanka predstavnika crnogorske Komisije i Nacionalne antidoping agencije Austrije (NADA Austria).

„Drago mi je da svjedočimo kontinuiranom napretku i razvoju crnogorske Komisije. Međutim, standardi u ovoj oblasti se mijenjaju, pa su tako i Crnoj Gori potrebne izmjene zakona, kojima bi se unaprijedio položaj, status i finansiranje nacionalnog tijela koje se bavi antidopingom“, ocijenjeno je u NADA Austrija, koja je Crnoj Gori mentorska zemlja za antidoping aktivnosti.

Naglasak na sastancima je bio na očuvanju statusa usaglašenosti Crne Gore sa zahtjevima Kodeksa Svjetske antidoping agencije/WADA, te Međunarodnih konvencija za borbu protiv dopinga UNESCO i Savjeta Evrope. NADA Austrija je dio Centralnoevropske antidoping organizacije (CEADO), i kao takva je značajna za dalji razvoj naše nacionalne antidoping organizacije.

Tokom posjete, na sastancima i radionicama, razgovarano je i o načinima na koji treba da se planiraju antidoping testiranja i analize, kao i kontrole, kako bi one bile najučinkovitije a rizici svedeni na minimum.

„Posjeta je bila veoma značajna za crnogorsku Komisiju za antidoping – dobili smo veoma korisna znanja i savjete kako da svoje resurse iskoristimo na pravi način, da budemo efikasni i da obezbijedimo da Crna Gora prati svjetske trendove i stroge i zahtjevne međunarodne standarde, a sve to uprkos našim ograničenim administrativnim i finansijskim kapacitetima“, kazala je direktorica Komisije za antidoping dr Olivera Prodanović.

Ona je dodala da je posjeta bila korisna i zbog toga što je dogovorena edukacija potrebna za realizaciju hematološkog modula, jedan od prioriteta i izazova u koji ćemo ući kroz saradnju sa Zavodom za transfuziju krvi Crne Gore.

Tokom posjete bilo je riječi i o predstojećim Olimpijskim i Paraolimpijskim igrama u Parizu, te neophodnim edukacijama i kontrolama koje se moraju sprovesti prije odlaska sportista u Francusku.  

KOMISIJA ZA ANTIDOPING