KONFERENCIJA „ZNAČAJ FIZIČKE AKTIVNOSTI, ISHRANE I REHABILITACIJE NA PSIHO-FIZIČKO ZDRAVLJE SPORTISTA I REKREATIVACA, POTENCIJAL ZA RAZVOJ ZDRAVSTVENOG TURIZMA – ARIST”

Konferencija pod nazivom „Značaj fizičke aktivnosti, ishrane i rehabilitacije na psiho-fizičko zdravlje sportista i rekreativaca, potencijal za razvoj zdravstvenog turizma – ARIST”, u organizaciji Medicinskog fakulteta Univerziteta Crne Gore uz podršku Fonda za inovacije Crne Gore, Ministarstva turizma, ekologije, ekonomskog razvoja i razvoja sjevera i Komisije za antidoping, održaće se 14. maja 2024. godine od 11:00 do 14:00 časova u amfiteatru Medicinskog fakulteta Podgorica.

Konferencija se organizuje u cilju predstavljanja inovativno edukativnog projekta finansiranog od strane Fonda za inovacije Crne Gore i promocije dobijenih rezulta za oblasti zdravlja, sporta I turizma. Na ovaj način želi se ukazati na važnost uspostavljanja i održavanja saradnje između različitih sektora društva – akademskog, javnog, biznis i civilnog sektora, a sve kako bi se osigurala kvalitetna podrška civilnom društvu na različitim nivoima.

Na konferenciji će biti predstavljeni uspješni primjeri međusektorske saradnje, a razgovaraće se i o tome koliko je ova saradnja važna, da li je dovoljno jaka i šta je neophodno učiniti da se kroz nju uspostavi održiv sistem za podršku civilnom društvu u Crnoj Gori.

Komisija za antidoping je ponosna što je jedan od partnera u ovom projektu, ističe dr Olivera Prodanović, direktorica Komisije za antidoping.