Komisija za antidoping u posjeti CEADO (Centralno-evropska antidoping organizacija)

U februaru 2024. godine je održan sastanak direktora Nacionalne antidoping agencija Austrije (NADA Austrija) i predsjedavajućim CEADO g-dina Majkla Cepica, i delegacije koju su činili državni sekretar u Ministarstvu sporta i mladih Vladimir Obradović, direktorka Komisije za antidoping dr Olivera Prodanović, i predsjednik Savjeta Komisije dr Aleksandar Kujović. Tokom dva dana, učesnici su sa Nacionalnom antidoping agencijom Austrije razmijenili informacije o pravnom aspektu – usklađenost sa kodeksom/operativna nezavisnost/upravljanju rezultatima/obavještajni podaci & istrage, zatim o testiranju –  usklađenost sa kodeksom/test grupe/standardi, te o edukaciji. Pored toga, u Ministarstvu za sport Austrije, delegacija se sastala sa g-dinom Filipom Tratnerom, generalnim direktorom Direktorata Ministarstva za sport Austrije i predsjednik Upravnog odbora NADA Austrije, kako bi razmijenili praktična znanja. U okviru posjete, održana je i radionica u WADA akreditovanoj laboratoriji Seibersdorf, sa kojom Komisija ima ugovor za sprovođenje analiza uzoraka prikupljenih tokom doping kontrola. Uspostavljanje bliže saradnje između Komisije i Agencije kroz program mentorstva je realna mogućnost u okviru CEADO.

https://www.gov.me/clanak/posjeta-antidoping-agenciji-austrije