Komisija za antidoping dobila smjernice za zaštitu zviždača

Komisija za antidoping dobila je od Svjetske agencije za borbu protiv dopinga (WADA) nove
Smjernice za upravljanje ljudskim izvorima, koje će služiti kao model najbolje prakse antidoping
organizacijama za upravljanje informacijama koje dostavljaju pojedinci.
Upotreba ljudskih izvora, što uključuje uzbunjivače i zviždače, legitimno je i važno sredstvo za
istragu u borbi protiv dopinga i integralni dio gonjenja mnogih slučajeva povrede antidoping
pravila (ADRV).
“U borbi protiv dopinga u sportu, zahvaljujući novim WADA Smjernicama za upravljanje
ljudskim izvorima, ojačaćemo naš okvir za zaštitu i etičko upravljanje informacijama dobijenim
od uzbunjivača i zviždača. Ove Smjernice ne samo da će poboljšati našu efikasnost, već i
podcrtati našu posvećenost zaštiti pojedinaca koji doprinose čistom sportu. U Komisiji za
antidoping, posvećeni smo implementaciji ovih smjernica kako bi se osiguralo fer i pošteno
tretiranje svakog doprinosa očuvanju integriteta sporta”, kazala je direktorica Komisije za
antidoping dr Olivera Prodanović.
Upravljanje ljudskim izvorima mora biti na najvišem etičkom i profesionalnom nivou kako bi se
osigurala zaštita njihovog identiteta i povjerljivost informacija koje pružaju. U tu svrhu, WADA
sektor za obavještajne i istražne aktivnosti (I&I) izradio je ove Smjernice kako bi podržao
antidoping organizacije u razvoju i upravljanju programima ljudskih izvora. Smjernice, koje
sadrže osnovne principe i najbolje prakse, dio su kontinuiranog rada WADA na boljem
obrazovanju antidoping organizacija o metodologijama i praksama u ovoj važnoj oblasti.
“WADA i antidoping zajednica imaju odgovornost da obezbijede zaštitu ljudskih izvora koji
pomažu u istrazi i čuvanje njihovih informacija. Najbolji način za to je razvoj programa ljudskih
izvora zasnovanih na principima dokumentacije, nadzora, usmjeravanja i upravljanja rizikom.
Smjernice pružaju praktično uputstvo o tome kako to postići, ali postavljaju i standard za
antidoping organizacije koji trenutno sarađuju sa ljudskim izvorima”, saopštio je Damien Larin,
šef Odjeljenja za povjerljive informacije WADA.

KOMISIJA ZA ANTIDOPING