Dogovorena edukacija o antidopingu za trenere Vaterpolo i plivačkog saveza

Antidoping predstavlja temelj časnog i fer sportskog nadmetanja, a njegova svrha nije samo
zaštita zdravlja sportista, već i očuvanje integriteta sporta, ocijenjeno je na sastanku direktorice
Komisije za antidoping Olivere Prodanović i direktora Vaterpolo i plivačkog saveza Radovana
Milinića.
Sagovornici su se saglasili da kroz poštovanje antidoping pravila i normi, sportisti demonstriraju
svoju predanost poštenom takmičenju, čime osiguravaju pravedne uslove za sve.
Saradnja Komisije za antidoping i Vaterpolo i plivačkog saveza ima ključnu ulogu u promociji
ovih vrijednosti. Zato je dogovoreno intenziviranje saradnje u cilju veće edukacije, informisanja i
podizanja svijesti o antidopingu među svim članovima saveza – od najmlađih talenata do članova
pratećeg osoblja sportista. Tokom decembra biće organizovan niz edukativnih radionica na temu
antidopinga za trenere ovog saveza.
“Antidoping je neizostavan dio sportskog integriteta. Kroz ovu saradnju s Vaterpolo i plivačkim
savezom, želimo podići svijest o važnosti poštovanja antidoping pravila i odgovornosti ne samo
sportista nego i trenera prema svojim kolegama i sportskoj javnosti. Očekujemo da će ove obuke
pružiti našim trenerima ključne alate i resurse za edukaciju sportista o antidopingu”, kazala je
Prodanović.
Milinić je istakao posvećenost saveza na čijem je čelu promociji čistog sporta i etičkih
vrijednosti.
“Saradnja s Komisijom za antidoping predstavlja korak naprijed u ostvarivanju tih ciljeva.
Radujemo se implementaciji edukacija i vjerujemo da će doprinijeti razvoju integriteta sporta u
Crnoj Gori”, rekao je Milinić.
Dogovorene obuke će osnažiti trenere da budu nosioci znanja i edukatori svojih sportista, čime
će se doprinijeti stvaranju čistog sportskog okruženja.

KOMISIJA ZA ANTIDOPING